? பனை ???மரங்களைப் பற்றி அறியப்படாத உண்மைகள் ??? Unknown Facts About Palm Trees #COMMONMANDINA

14 Views
A10_c
8
Published on 03 Sep 2020 / In Film & Animation

Hello friends welcome to common man Dina
Unknown facts about palm tree
An erect, slender-stemmed, single-trucked palm that can grow up to 30 m tall but normally trees are in between 10 to 15 m in height. Trunk is green when young, grey colored in old trees with prominent white leaf scars. Fronds (leaves) are even-innately compound with a rigid but recurred hibachis and 30 to 50 long Lancelot-shaped leaflets. Frond base sheath is long, smooth and green in color.


My team
Cost - Dina
Camera - Sadhanandha moorrthy, D Gowtham
Edit - Dina,Babu


Special Thanks to - Siddu,Sadhanandha moorthy,Arun (Govt,Teacher),Pasubathi(Doctor),Venkatesan(palar),Sivaraj(seedbirds)

Let's clean our Nation
பனைமரம் தமிழர்களின் அடையாளம். பனையின் வேர் முதல் நுனி வரை பயன் தருகிறது. எனவே இதற்கு ‘கற்பகதரு’ என்று பெயர். இதில் 801 பயன்பாட்டு பொருட்கள் இருப்பதாக ‘தாலவிலாசம்’ என்ற நுால் கூறுகிறது. பனைமரம் பல்லுயிர் களின் வாழிடமாக உள்ளது.

நாம் பயன்படுத்தும் காகிதத்தின் ஆயுட்காலம் நுாறு ஆண்டுகள். பனை ஓலையின் ஆயுட்காலமோ 400 ஆண்டுகள். பண்டைய கால இலக்கியங்கள் எல்லாம் ஓலைச் சுவடியில் எழுதப்பட்டன.

அப்படிப்பட்ட பனை மரத்தின் விதைப்பு முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

ஒரு மரத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கு நான்கு புது ஓலைகள் வளரும். நான்கு பழைய ஓலைகள் கீழே விழும். ஆறு முதல் 12 பாளைகள் தள்ளும். 100 முதல் 120 பனம் பழங்கள் காய்க்கும்.

சராசரியாக ஒரு மரத்தில் இருந்து ஆண்டுக்கு பனை சீசனில் 150 லிட்டர் பதநீர் கிடைக்கும்.

நுங்கு 8 முதல் 10 குலைகள் இருக்கும். ஒரு குலையில் சராசரியாக 20 பனங்காய்கள் இருக்கும். நுங்கு வெட்டாவிடில் பனம் பழமாக பழுத்து கீழே விழும்.

நான்கு மாதத்தில் பனங் கிழங்குகள் கிடைக்கும். ஒரு பனை மரத்தில் இருந்து ஆண்டுக்கு 5,000 முதல் 6,500 ரூபாய் வரை வருமானம் உண்டு. ஏப்ரல் – அக்டோபர் வரை ஆறு மாதங்கள் பனை சீசன் காலங்கள். மார்ச் கடைசியில் பாளை விழும்.

#commonmandina #garbageboy #vaniyambadi #palmtrees #hills #tamil


Thanks for watching this video please support us

Show more
1 Comments sort Sort By

MSK SMS
MSK SMS 10 months ago

really superb bro.....

   2    0
A10_c
A10_c 10 months ago

thanks sir

   1    0
Show more