வீட்டிலும், தொழில் செய்யும் இடத்திலும் பேசக்கூடாத வார்த்தைகள்|Avoid these words@home&business pl

73 Views
MSK SMS
6
Published on 15 Jun 2020 / In People & Blogs

நமது வீட்டிலும், தொழில் செய்யும் இடத்திலும் பயன்படுத்தக் கூடாத சில வார்த்தைகள் மற்றும் சில வாக்கியங்களை இந்தப் பதிவில் திருமதி. தேச மங்கையர்க்கரசி அவர்கள் விளக்கமாக அளித்துள்ளார்.

- ஆத்ம ஞான மையம்

Show more
0 Comments sort Sort By